„Čo sadíš?“ alebo vyrastie z tvojej myšlienky kvet alebo burina???

8.90 vrátane DPH

Tento súbor troch rozličných a pritom prepojených aktivít vám umožní uvidieť ako spolu súvisia myšlienky a pocity. Je prekrásne graficky prevedený a pútavý tak, aby zaujal deti, žiakov alebo študentov. Je to súbor, s ktorým sa bude každému dospelému, či už rodičovi, terapeutovi, učiteľovi, atď. dobre pracovať. Je prehľadný a zrozumiteľný.

Cieľom je:

  • Ukázať si ako sa dvaja ľudia môžu cítiť odlišne v rovnakej situácii
  • Ukázať si ako môžu mať dvaja ľudia rozdielne myšlienky v rovnakej situácii
  • Rozpoznať, že naše myšlienky ovplyvňujú naše pocity
Katalógové číslo: 689 Kategórie: ,

Popis

„Čo sadíš?“ alebo spoznaj rozdiely a spojenia medzi myšlienkami a pocitmi

Tento súbor troch rozličných a pritom prepojených aktivít vám umožní uvidieť ako spolu súvisia myšlienky a pocity. Je prekrásne graficky prevedený a pútavý tak, aby zaujal deti, žiakov alebo študentov. Je to súbor, s ktorým sa bude každému dospelému, či už rodičovi, terapeutovi, učiteľovi, atď. dobre pracovať. Je prehľadný a zrozumiteľný.

Cieľom je:

  • Ukázať si ako sa dvaja ľudia môžu cítiť odlišne v rovnakej situácii
  • Ukázať si ako môžu mať dvaja ľudia rozdielne myšlienky v rovnakej situácii
  • Rozpoznať, že naše myšlienky ovplyvňujú naše pocity

 „Tvoja myseľ je ako záhrada. Môžeš zasadiť kvety alebo burinu. Ty si vyberáš.“

Áno, presne tak. Podľa toho na čo myslíme, to cítime, tým sa stávame, to sa nám deje.

Na viac ako 20 stranách si deti môžu vyskúšať ako naše myšlienky ovplyvňujú pocity. Podobne ako semiačko, z ktorého vyrastie rastlina. Vyrastie z neho burina alebo kvet? My si vyberáme…

Vychádzame z poznatkov rastovo orientovaného myslenia, pozitívnej psychológie aj najnovších poznatkov o fungovaní mozgu človeka. Tieto aktivity podporujú rozvoj potenciálu človeka.