info@radostneja.sk
+421 903 644 457

Kurzy a semináre

Kurzy pre deti, rodičov s deťmi a rodičov, ale aj každého, kto má chuť rásť.

Krúžok Radostné JA

Lektorka: Marica Laščeková
Dĺžka: 1,5 hodiny; raz za týždeň alebo raz za dva týždne
Počet detí v skupine: maximálne 8
Pre koho: pre deti od 5 do 8 rokov (odporúča sa chodiť aj s rodičmi) alebo pre deti od 7 do 11 rokov (deti môžu chodiť aj bez rodičov)
Forma: Online, osobná

Každé dieťa sa narodí jedinečné. V Martine v priestoroch OZ Radostný svet sa koná krúžok s názvom Radostné JA, ktorý im pomôže ich jedinečnosť ukázať a rozvíjať.

Krúžok je koncipovaný tak, aby ukázal deťom prostredníctvom hier, vizualizácií, príbehov a mnohých iných aktivít, možnosti osobnostného rozvoja. Využívame Rastovo orientované myslenie a náš vzťah k deťom je založený na dôvere k ich schopnostiam.
Objavíme spoločne ich superschopnosti a budeme sa učiť rozvíjať ich tak, aby tieto zručnosti mohli v radosti využívať. Povieme si ako funguje mozog a ako je možné naplniť svoje sny. Vyskúšame si, čo to znamená byť usilovný a vytrvalý. Ako sa mať rád a byť vďačný. Všetko bude prebiehať v priateľskej motivujúcej atmosfére.

Naším cieľom je dať im návody ako byť v živote nielen úspešný ale aj šťastný.

Tešíme sa na vás ;o)

Seminár Radostné JA (pre rodičov s deťmi)

Lektori: Marica Laščeková, Marek Koreň, popr. iní
Dĺžka: 2 dni
Počet detí v skupine: maximálne 20 detí
Pre koho: pre deti od 8 do 15 rokov (odporúča sa v sprievode jedného rodiča)

V rámci týchto dvoch dní spolu prežijeme veľa spoločnej zábavy, sebapoznávania a sebarozvoja. Pomôžeme vášmu dieťaťu objaviť jeho silné stránky a ukážeme mu, ako ich rozvíjať. Pracujeme s rastovo orientovaným myslením a pozitívnym nastavením mysle. Držíme sa výroku „Nechcem byť najlepší, chcem byť najlepšou verziou seba samého.“

Vnímame, že svet sa mení. Od individualizmu k tímovosti, sociálnym zručnostiam a kvalite vzťahov. Od penalizácie chýb k podpore nových vecí (chybami sa učíme – rastovo orientovaný prístup). Od pasívneho príjmu vedomostí ku kreativite a spájaniu súvislostí. A od direktívneho prístupu založenom na príkazoch k spolupráci.

Na to, aby dieťa mohlo reagovať na tieto zmeny, potrebuje sa dobre poznať. Potrebuje poznať a rozvíjať svoje kvality. Prostredníctvom rôznych zaujímavých aktivít ho prevedieme cestou objavovania seba samého, aby si mohol v živote určiť ciele, po ktorých skutočne túži a dávajú mu zmysel.

Naším cieľom je dať im návody ako byť v živote nielen úspešný ale aj šťastný.

Tešíme sa na vás ;o)